هاست لینوکس دایرکت ادمین خارج{EUR-LINUX} - هاست لینوکس دایرکت ادمین ایران{IR-LINUX}

هاست لینوکس سی پنل خارج{EUR-LINUX} - هاست لینوکس سی پنل ایران{IR-LINUX}

 

IR-LINUX-DA
host/
هاست ماهیانه ایران
 • میزان فضا: 100 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه: 10 گیگابایت
 • پردازشگر: 1 هسته
 • مگابایت Ram: 512
 • تعداد بازدید در لحظه: 10
 • استفاده Mysql از CPU : هسته 4
 • بکاپ توسط کاربران
 • سیستم عامل : لینوکس
 • كنترل پنل دایرکت ادمین
 • مکان سرور ایران
 • اسکریپت های قابل استفاده: php
 • هزینه هاست: 3750 تومان
IR-LINUX-DB
host/
هاست ماهیانه ایران
 • میزان فضا: 200 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه: 10 گیگابایت
 • پردازشگر: 1 هسته
 • مگابایت Ram: 512
 • تعداد بازدید در لحظه: 10
 • استفاده Mysql از CPU : هسته 4
 • بکاپ توسط کاربران
 • سیستم عامل : لینوکس
 • كنترل پنل دایرکت ادمین
 • مکان سرور ایران
 • اسکریپت های قابل استفاده: php
 • هزینه هاست: 4500 تومان
IR-LINUX-DC
host/
هاست ماهیانه ایران
 • میزان فضا: 500 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه: 10 گیگابایت
 • پردازشگر: 1 هسته
 • مگابایت Ram: 512
 • تعداد بازدید در لحظه: 10
 • استفاده Mysql از CPU : هسته 4
 • بکاپ توسط کاربران
 • سیستم عامل : لینوکس
 • كنترل پنل دایرکت ادمین
 • مکان سرور ایران
 • اسکریپت های قابل استفاده: php
 • هزینه هاست: 5250 تومان
EUR-LINUX-DA
host/
هاست ماهیانه خارج
 • میزان فضا: 100 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه: 10 گیگابایت
 • پردازشگر: 1 هسته
 • مگابایت Ram: 512
 • تعداد بازدید در لحظه: 10
 • استفاده Mysql از CPU : هسته 4
 • بکاپ توسط کاربران
 • سیستم عامل : لینوکس
 • كنترل پنل دایرکت ادمین
 • مکان سرور خارج
 • اسکریپت های قابل استفاده: php
 • هزینه هاست: 7500 تومان
EUR-LINUX-DB
host/
هاست ماهیانه خارج
 • میزان فضا: 200 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه: 10 گیگابایت
 • پردازشگر: 1 هسته
 • مگابایت Ram: 512
 • تعداد بازدید در لحظه: 10
 • استفاده Mysql از CPU : هسته 4
 • بکاپ توسط کاربران
 • سیستم عامل : لینوکس
 • كنترل پنل دایرکت ادمین
 • مکان سرور خارج
 • اسکریپت های قابل استفاده: php
 • هزینه هاست: 9000 تومان
EUR-LINUX-DC
host/
هاست ماهیانه خارج
 • میزان فضا: 500 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه: 10 گیگابایت
 • پردازشگر: 1 هسته
 • مگابایت Ram: 512
 • تعداد بازدید در لحظه: 10
 • استفاده Mysql از CPU : هسته 4
 • بکاپ توسط کاربران
 • سیستم عامل : لینوکس
 • كنترل پنل دایرکت ادمین
 • مکان سرور خارج
 • اسکریپت های قابل استفاده: php
 • هزینه هاست: 10500 تومان
EUR-LINUX-CA
12000 تومان/
هاست ماهیانه خارج
 • 1000 مگابایت فضا
 • پهناي باند نامحدود
 • ديگر امكانات نامحدود
 • كنترل پنل cpanel
 • SSL رايگان
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • بکاپ هفتگی
 • ماهیانه 12000 تومان
EUR-LINUX-CB
9000 تومان/
هاست ماهیانه خارج
 • 500 مگابایت فضا
 • پهناي باند نامحدود
 • ديگر امكانات نامحدود
 • كنترل پنل cpanel
 • SSL رايگان
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • بکاپ هفتگی
 • ماهیانه 9000 تومان
EUR-LINUX-CC
7000 تومان/
هاست ماهیانه خارج
 • 200 مگابایت فضا
 • پهناي باند نامحدود
 • ديگر امكانات نامحدود
 • كنترل پنل cpanel
 • SSL رايگان
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • بکاپ هفتگی
 • ماهیانه 7000 تومان
IR-linux-cloud-DA
12000 تومان/
هاست ماهیانه ایران
 • 1000 مگابایت فضا
 • پهناي باند نامحدود
 • ديگر امكانات نامحدود
 • كنترل پنل directadmin
 • SSL رايگان
 • سرورهای ابری ایران
 • بکاپ توسط کاربران
 • ماهیانه 12000 تومان
IR-linux-cloud-DB
9000 تومان/
هاست ماهیانه ایران
 • 500 مگابایت فضا
 • پهناي باند نامحدود
 • ديگر امكانات نامحدود
 • كنترل پنل directadmin
 • SSL رايگان
 • سرورهای ابری ایران
 • بکاپ توسط کاربران
 • ماهیانه 9000 تومان
IR-linux-cloud-DC
7000 تومان/
هاست ماهیانه ایران
 • 200 مگابایت فضا
 • پهناي باند نامحدود
 • ديگر امكانات نامحدود
 • كنترل پنل directadmin
 • SSL رايگان
 • سرورهای ابری ایران
 • بکاپ توسط کاربران
 • ماهیانه 7000 تومان